• kran-fm-1250.jpg-3
  • kran-fm-1250.jpg-6
  • kran-fm-1250.jpg-5
  • kran-fm-1250.jpg-4
  • kran-fm-1250.jpg-2
  • kran-fm-1250

Građevinski kran FM 1250

Marka FM 1250.

Godište 2002. 

Visina krana 36m, ruka krana 50m.

Posjeduje svoje postolje.

Posjeduje radio komande sa daljinskim (vile, kibla). 

Revizioniran.