Dokumenti

 Zadovoljan kupac je naš cilj i jedina garancija budućeg poslovanja.
Ovisimo o kvaliteti proizvoda naših dobavljača, zato odabir dobavljača smatramo važnim segmentom poslovanja.